NordVu.org / Værktøjer
Strategi
Vælg under Strategi

historier-top
Lönsam personalpolitik

Mercatus Engineering ABFrån tekniska lösningar till miljö- och personalvård”Vi är riddare. För att v......

Klik her for at læse historien

historier-top
Personalepolitik

MegaFlex er en entreprenørvirksomhed, der er startet i 1980. MegaFlex udfører mandskabsassistan......

Klik her for at læse historien

Strategi
En afgørende egenskab for virksomhedens succes er evnen til at navigere i forhold til omgivelserne. At mestre dette kræver, at man er i stand til at analysere omgivelserne for muligheder og trusler. Det kræver også at man opstiller klare mål for udviklingen af virksomheden. Endelig kræver det, at man følger konkrete planer for hvordan virksomheden opnår de mål man har stillet. Arbejdet med stategi kan således inddeles i en analyse, opstilling af mål og udarbejdelse af planer for at nå målene. Under strategi finder du følgende underafsnit:  

Fra visioner fra handling
Her finder du en oversigt over hvordan elementerne i strategiarbejdet hænger sammen. Det er en god idé at begynde strategiarbejdet her. 

Analyseværktøjer- Værktøjer til at analysere virksomheden herunder:
- Afklaring af hvem der skal deltage i analysearbejdet
- Lave analysen for de centrale punkter i virksomhedsdriften (Kunder, konkurrenter osv.)
- Evt. fastlægge forretningsidéen for virksomheden
- Fastlægge mål (strategier) for virksomhedens udvikling i de næste par år

Handlingsplaner- Værktøjer til at lave handlingsplaner herunder:
- Udarbejde konkrete handlingsplaner, som bidrager til at disse strategier opnås
- Iværksætte handlingsplanerne
- Følge op på om handlingsplanerne

Værdibaseret ledelse
Endelig har vi udarbejdet et værktøj til værdibaseret ledelse. Det er en ledelsesform som vinder mere og mere frem. Du kan finde værktøjet og nærmere forklaring under Værdibaseret ledelse.