NordVu.org / Værktøjer
Systemer
Vælg under Systemer

historier-top
Handling of orders

Kaffitár is an Icelandic company founded in 1990. Kaffitár has specialized in producing and selling ......

Klik her for at læse historien

I Løbende forbedring og evaluering kan du finde værktøjer til løbende forbedring af driften. Forbedringer kan udspringe af erfaringer fra dagligdagen eller af regelmæssige eksterne eller interne evalueringer.

I Drift vs. Planlægning kan du finde værktøjer til at prioritere langsigtet planlægning i virksomheden. Dette kan over tid være med til at formindske forekomster af presserende og tidskrævende opgaver og problemer i den daglige drift.

I Nøgletal kan du få værktøjer til systematisk at synliggøre fx produktiviteten i virksomheden.

I Fremgangsmåder og forretningsgange kan du læse om, hvordan du kan arbejde med fremgangsmåder, bl.a. i form af kvalitetssikring eller forretningsgange.