NordVu.org / Værktøjer
Organisering
Vælg under Organisering

Mange succesfulde virksomheder arbejder regelmæssigt med at forbedre organiseringen af virksomheden. Forbedringer kan fx ske ved etablering af selvstyrende grupper eller uddelegering af ansvar til den enkelte medarbejder. Formålet med disse to eksempler er at få lagt mere beslutningstagen ud til medarbejderne. Idet medarbejderen selv kan gribe ind, kan virksomheden blive mindre sårbar ved uforudsete problemer og hændelser. En anden årsag til at uddelegere kan være, at lederen simpelthen har for mange arbejdsopgaver - et problem, der i sidste ende kan bremse virksomhedens vækst. Ved at uddelegere kan lederen få mulighed for at fokusere på langsigtet planlægning. 

I det følgende kan du læse mere om, hvordan du kan arbejde med Selvstyrende grupper i virksomheden.

I Struktur og delegering kan du læse om delegering som en forudsætning for at opnå en velfungerende struktur.

I Organisationsdiagram kan du læse mere om at arbejde med organisationsdiagrammer.

I Værdsættende undersøgelser kan du læse om at fokusere på successer i virksomheden. I alle virksomheder og hos alle medarbejdere er der succeshistorier. I disse succeshistorier er der et potentiale for udvikling. Udvikling sker som regel på basis af erfaringer; ved at tage fat i de mest positive erfaringer bliver vejen til udvikling lettere.