NordVu.org / Værktøjer
Værktøjsoversigt

Nedenfor ses en oversigt over alle værktøjerne på denne hjemmeside i form af Word-,  Excel-, PDF-, og PowerPointfiler. Du kan åbne relevante filer og udskrive efter behov.

  Organisering:

Organisationsdiagram
Selvstyrende grupper
Struktur og delegering
Værdsættende undersøgelse

  Personale:

afskedssamtale
arbejdsmiljø
kompetenceudvikling
Medarbejdersamtale
personale politik
Rekruttering
stillingsbeskrivelse

  Salg:

Branding
Dagssedler
e-post
internet
Systematisk salg

  Strategi:

arbejdsplan
Fra visioner til handling
handlingsplan
spørgeskemaanalysen
swotanalysen
Værdibaseret ledelse

  Systemer:

Drift vs. Planlægning
Fremgangsmåder og forretningsgange
løbende forbedring og evaluering
Nøgletal
Nøgletal-regneark
Årshjul - Åbn/højreklik/redigering for bearbejdning

  Leder:

bakgrund
ledarsamtal
nätverksmöte

  Organisering:

självstyrande grupper
struktur och delegering

  Personale:

arbetsmiljö
befattningsbeskrivningar
Intern kommunikation
Kompetenceudvikling
medarbetarsamtal
Motivera
personalpolicy
rekrytering
uppsägningssamtal

  Salg:

branding
dagsedlar
försäljning och marknadsför
internetsidor
systematisk försäljning

  Strategi:

arbetsplan
Från vision till handling
swot-analysen
Värdebaserat ledarskap

  Systemer:

Drift vs. Planering
Löpande förbättring och evaluering
nyckeltal
nyckeltal -beräkningsark
tillvägagångssätt och arbet

  Leder:

bakgrunn
kundens mening
lederens verdier
ledersamtale
læring
nettverksmøte
nordiske virksomheter og kundeforhold
nordiske virksomheter og læring
nordiske virksomheter og samarbeid
nordiske virksomheter og samfunnet
nordiske virksomheter og styret og eiere
nordiske virksomheter og verdier
nordiske virksomhetsledere og egenutvikling
nordiske virksomhetsledere og nettverk
periodeplan og rapport
personlighet og type
verdiskapningskurs
øvelser

  Organisering:

dyktighetsvurdering
organisasjonsdiagram
organisasjonskart Optura as
selvstyrende grupper
struktur og delegering-no

  Personale:

Arbeidsmiljø
kompetanseutvikling
medarbeidersamtale
oppsigelse
personalpolicy
rekruttering
stillingsbeskrivelse

  Salg:

branding
dagseddel
e-post
Internett
systematisk salg

  Strategi:

arbeidsplan
fra visjon til handling
handlingsplan
spørreskjemaanalyse
swot-analysen
verdibasert ledelse

  Systemer:

drift og planlegging
fremgangsmåter og forretningsgang
løpende forbedring og evaluering
nøkkeltall
nøkkeltall-regneark

  Organisering:

bygging (struktur)

  Strategi:

frá hugsjón til framkvæmda
verkfæri fyrir gerð aðgerða

  Systemer:

að forgangsraða (drift vs.