NordVu.org / Historier / Organisering
Organisering af arbejdet
Vælg under Organisering
  • Organisering af arbejdet

  • Vækst i virksomheden krævede omorganisering
  • Klare stillingsbeskrivelser var en forudsætning for succes
  • Medarbejdersamtaler blev indført
Brdr. Andersen Møbelsnedkeri producerer kvalitetsmøbler i et moderne skandinavisk design. Møblerne sælges hovedsageligt i Danmark, Tyskland, Holland og Norge, men virksomheden er også repræsenteret på det amerikanske og japanske marked. Virksomheden har ca. 50 ansatte, hvoraf en stor del er faglærte snedkere og maskinsnedkere, ligesom virksomheden er optaget af at uddanne dygtige lærlinge.

Brdr. Andersen Møbelsnedkeri har gennem en årrække arbejdet intenst med markedsføring. Dette er sket gennem en Branding, hvor navnet forbindes med traditionelt høj kvalitetsmæssigt håndværk og elegant dansk design. Dermed sælger virksomheden en oplevelse sammen med produktet. ”Brandet” understøttes af at virksomhedens produkter kun sælges i udvalgte butikker, der kan yde rådgivning om møblerne.

En væsentlig forudsætning for at dette arbejde er, at kvaliteten af virksomhedens produkter er helt i top. Dette sikres dels gennem den faglige uddannelse af de ansatte og dels gennem et produktionssystem med produktbeskrivelser af samtlige produkter. Et kendetegn ved virksomheden er således, at der produceres kvalitetsprodukter, som medarbejderne er stolte af.

Arbejdsorganisering
Produktionen har i en lang periode været støt stigende, hvilket har betydet en vækst i antallet af ansatte. Samtidig har udviklingen i design og kravet om høj kvalitet gjort det nødvendigt at investere i stadig mere avancerede maskiner. Tilsammen har denne udvikling betydet at ledere og mellemledere løbende har fået udvidet deres ansvarsområde. Dette er sket uden at der løbende er truffet klare beslutninger om, hvem der nu har ansvaret for hvad. Den manglende tilpasning af organiseringen til udviklingen i virksomheden påvirkede de ansattes arbejdsglæde.

Nordvuorg

Mål
For at rette op på dette valgte virksomheden at arbejde målrettet med organiseringen. Ansvarsområder og kompetencer blev taget op til genovervejelser, og der blev omorganiseret i ledelsen af produktionen. I den forbindelse blev der udarbejdet stillingsbeskrivelser for de ansatte, således at der er klarhed over hvor ansvaret og kompetencerne ligger. Samtidig blev der indført medarbejdersamtaler for at sikre, at de ansattes opgaver løbende kommer op til dialog.

Resultatet
Med disse tiltag har Brdr. Andersen Møbelsnedkeri forbedret de ansattes arbejdsglæde og derved fået begrænset medarbejdergennemgangen, og øget motivation hos de ansatte. Samtidig er medlemmerne af ledelsen blevet aflastet, således at arbejdsugen ikke længere er helt så lang.