NordVu.org / Værktøjer
Personale
Vælg under Personale

historier-top
Personalepolitik

MegaFlex er en entreprenørvirksomhed, der er startet i 1980. MegaFlex udfører mandskabsassistan......

Klik her for at læse historien

Företagets viktigaste resurs
De anställda är företagets viktigaste resurs. Av alla investeringar som genomförs finns ingen som är så långsiktig, kostnadskrävande och ansvarsfylld som att anställa en person till företaget. Det finns heller ingen investering som är så kostsam att rätta till som en felinvestering i ny personal.

När människan blir den viktigaste bäraren av ett företags värde, så finns förutom de humanitära och lagliga skälen även starka ekonomiska skäl för att se till att människan mår bra ur många olika perspektiv. Människan blir ”humankapital”, som liksom maskiner och hus måste vårdas.

En av de viktigaste framgångsfaktorerna blir för arbetsgivarna att ta vara på kunskap, kreativitet, motivation och social förmåga hos de anställda.

Vill du läsa mer om hur du kan börja arbeta och utveckla din personal kan du gå vidare i hänvisningarna brevid.

  • Rekrytering beskriver processen då företagaren funderar över att öka sin personal och även hur det går till att rekrytera och anställa personal.
  • Befattningsbeskrivning beskriver ett enkelt och praktiskt exempel på hur en befattningsbeskrivning kan se ut.
  • Medarbetarutveckling beskriver hur du utvecklar och inspirerar redan befintlig personal. Allt från medarbetarsamtal till kompetensutveckling.
  • Avsked behandlar då en person säger upp sig eller du som företagsledare tvingas avskeda en medarbetare.

Dessutom kan du se hur ett företag från NordVu projektet som anses som mycket framgångsrik i sitt personalarbete har beskrivit sin personalpolicy.