Vælg sprog:        

Leder  
Organisering  
Personale  
Salg  
Strategi  
Systemer  

   Udfordringer ved lederrollen

   Struktur, delegering og ansvar

   Motivering og personalepleje

   Salg, planlægning og administration

   Strategi, mål og værdier

   Forretningsgange, procedurer og kvalitetssikring

Denne 'Guide - Udfordringer' foreligger i sit første udkast. Guiden består i en introduktion til anvendelse af værktøjerne ud fra relevante problemstillinger i virksomheden.

Du kan gå til virktøjerne via afsnittene Leder, Organisering, Personale, Salg, Strategi og Systemer. Værktøjerne er i form af Word- eller Excelfiler. Undermenuen Værktøjsoversigt giver en samlet oversigt over Word- og Excelfilerne.